Συγκρότημα διαμερισμάτων «ΔΙΦΡΟΣ»

Εθνικής Αντιστάσεως 84 , Αγία Βαρβάρα, Aττική, 1971-1975

Aρχιτέκτονες
Αλέξανδρος Τομπάζης (1939-)
Δημήτρης Διαμαντόπουλος (1944-)Το αντισυμβατικό και τεχνολογικά καινοτόμο συγκρότημα διαμερισμάτων «Δίφρος», δημιουργικά επηρεασμένο από τον ιαπωνικό μπρουταλισμό και μεταβολισμό, είναι ένα από τα τολμηρότερα πειράματα αρχιτεκτονικής παρέμβασης στην άμορφη αστικοποίηση των περιοχών που περιβάλλουν τη λεωφ. Kηφισίας.
Aποτελείται από τέσσερα ανισοϋψή κτίρια που συνδέονται ανά δύο με τους πυρήνες κατακόρυφης κυκλοφορίας και βρίσκεται σε διαμορφωμένο ελεύθερο χώρο. Περιλαμβάνει 43 διαμερίσματα των 3-6 δωματίων και υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
Η αρχιτεκτονική λύση προκύπτει από την λειτουργία, τη λογική της κάτοψης και την τυπολογία των διαμερισμάτων.
Η αυξομείωση στη μία διάσταση των κτιρίων ώστε να δημιουργούνται έντονες εσοχές και εξοχές εξωστών στις δύο κύριες όψεις, όπου κυριαρχούν τα μεγάλα ανοίγματα, έχει σαν αποτέλεσμα την έντονα πλαστική μορφή των όγκων. Στις πλάγιες πλευρές επικρατούν τα κατακόρυφα τοιχία μπετόν και οι ορθογώνιοι όγκοι των εξωστών.

ΣYΓKOINΩNIA