Λαϊκή Τράπεζα

Πεσματζόγλου 18, 1911

Aρχιτέκτων
Ανασάσιος Μεταξάς (1862-1937)


T ο μέγαρο της Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος ανήκει στα σημαντικότερα έργα του διακεκριμένου αρχιτέκτονα και αναστηλωτή του Παναθηναϊκού Σταδίου Αναστάσιου Μεταξά, ο οποίος είχε σπουδάσει στο Πολυτεχνείο της Δρέσδης.
Αποτελείται από ισόγειο, δύο ορόφους και υπόγειο. Είναι λιθόκτιστο με μικτή φέρουσα κατασκευή και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Η διαμόρφωση της πρόσοψης αποτελεί εντυπωσιακό δείγμα ακαδημαϊκού εκλεκτικισμού γερμανικής επιρροής, με διακοσμητικά μοτίβα Jugendstil. Έχει τριμερή καθ’ ύψος διαίρεση σε βάση, κορμό και στέψη. Στο κεντρικό προεξέχον τμήμα, η είσοδος τονίζεται με δωρικό πρόπυλο, οι όροφοι ενοποιούνται με διπλές ιωνικές παραστάδες και το σύνολο στέφεται με αέτωμα.
Εντυπωσιακή είναι η κεντρική αίθουσα συναλλαγών με ιωνικό περιστύλιο το οποίο φέρει εξώστες με τοξοστοιχίες. Στο κέντρο της οροφής της αίθουσας υπάρχει φεγγίτης με υαλογραφίες.
Στα 1958-59, όταν το μέγαρο της Λαϊκής Τράπεζας ενώθηκε με εκείνο της Ιονικής, ο αρχιτέκτων της συνένωσης Κωνσταντίνος Καψαμπέλης και οι συνεργάτες του επέφεραν αρκετές μεταβολές στο εσωτερικό των δύο κτιρίων, διατηρώντας όμως την εξωτερική τους μορφή και τον χαρακτήρα των αιθουσών συναλλαγών τους.

ΣYΓKOINΩNIA