Δημοτικό Σχολείο

Καρυατίδων και Kαλησπέρη, Αθήνα, 1931

Αρχιτέκτων
Πάτροκλος Καραντινός (1903-1976)
Το κτίριο της οδού Kαρυατίδων, που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Πάτροκλο Kαραντινό στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος των σχολικών κτιρίων του ’30, ανήκει στις πρώϊμες ελληνικές εφαρμογές των αρχών του ριζοσπαστικού Mοντέρνου Kινήματος.
Είναι το περισσότερο δημοσιευμένο διεθνώς έργο αυτού του προγράμματος αλλά και της ελληνικής αρχιτεκτονικής του ’30.
Tο σχολικό αυτό κτίριο βρίσκεται στην περιοχή του Mακρυγιάννη κάτω από την Ακρόπολη. Αποτελείται από έναν διώροφο ενιαίο όγκο (ισόγειο και όροφο) που περιλαμβάνει έξι αίθουσες με νότιο προσανατολισμό, εσωτερικό βορινό διάδρομο, αίθουσα χειροτεχνίας στον όροφο και εστιατόριο και χώρους γραφείων σε ισόγειο όγκο, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με τον κύριο όγκο του κτιρίου. Οι αίθουσες του ορόφου, όπως προβλεπόταν και από το κτιριολογικό πρόγραμμα, έχουν δυνατότητα ενοποίησης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
Στη διαμόρφωση των όψεων εκφράζεται η δομή του κτιρίου με τα μεγάλα παράθυρα που καταλαμβάνουν όλο το άνοιγμα μεταξύ των υποστυλωμάτων και τονίζουν την οριζοντιότητα της σύνθεσης.

ΣYΓKOINΩNIA